dan Salam Sejahtera.

Blog ini disediakan sebagai "One Stop Centre" yang mengumpulkan bahan dan sumber yang berkaitan dengan mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Tahun 5, yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.